فیلم | حرکت سیدالشهدا(ع) بالاترین مصداق ذکر الهی است