کد خبر: 4066517
تاریخ انتشار: ۰۴ تير ۱۴۰۱ - ۱۴:۵۲

سفر معاون آموزشی و کارآفرینی جهاد‌دانشگاهی به فارس

محمدصادق بیجندی، معاون آموزشی و کارآفرینی جهاددانشگاهی با سفر به استان فارس ضمن بازدید از مرکز آموزشی شهید شقاقیان شیراز و ساختمان اداری معاونت آموزشی، کارآفرینی و مرکز آموزش فضای مجازی جهاددانشگاهی فارس در نشست شورای معاونت آموزش جهاددانشگاهی استان شرکت کرد.

بازدید بازدید معاون آموزشی و کارآفرینی جهاددانشگاهی از ساختمان معاونت آموزش و آموزش فضای مجازی استان فارس
بازدید بازدید معاون آموزشی و کارآفرینی جهاددانشگاهی از ساختمان معاونت آموزش و آموزش فضای مجازی استان فارس
بازدید بازدید معاون آموزشی و کارآفرینی جهاددانشگاهی از ساختمان معاونت آموزش و آموزش فضای مجازی استان فارس
بازدید بازدید معاون آموزشی و کارآفرینی جهاددانشگاهی از ساختمان معاونت آموزش و آموزش فضای مجازی استان فارس
بازدید بازدید معاون آموزشی و کارآفرینی جهاددانشگاهی از ساختمان معاونت آموزش و آموزش فضای مجازی استان فارس
بازدید بازدید معاون آموزشی و کارآفرینی جهاددانشگاهی از ساختمان معاونت آموزش و آموزش فضای مجازی استان فارس
بازدید بازدید معاون آموزشی و کارآفرینی جهاددانشگاهی از ساختمان معاونت آموزش و آموزش فضای مجازی استان فارس
بازدید بازدید معاون آموزشی و کارآفرینی جهاددانشگاهی از ساختمان معاونت آموزش و آموزش فضای مجازی استان فارس
بازدید بازدید معاون آموزشی و کارآفرینی جهاددانشگاهی از ساختمان معاونت آموزش و آموزش فضای مجازی استان فارس
بازدید بازدید معاون آموزشی و کارآفرینی جهاددانشگاهی از ساختمان معاونت آموزش و آموزش فضای مجازی استان فارس
بازدید بازدید معاون آموزشی و کارآفرینی جهاددانشگاهی از ساختمان معاونت آموزش و آموزش فضای مجازی استان فارس
بازدید بازدید معاون آموزشی و کارآفرینی جهاددانشگاهی از ساختمان معاونت آموزش و آموزش فضای مجازی استان فارس
بازدید بازدید معاون آموزشی و کارآفرینی جهاددانشگاهی از ساختمان معاونت آموزش و آموزش فضای مجازی استان فارس
بازدید بازدید معاون آموزشی و کارآفرینی جهاددانشگاهی از ساختمان معاونت آموزش و آموزش فضای مجازی استان فارس
بازدید بازدید معاون آموزشی و کارآفرینی جهاددانشگاهی از ساختمان معاونت آموزش و آموزش فضای مجازی استان فارس
بازدید بازدید معاون آموزشی و کارآفرینی جهاددانشگاهی از ساختمان معاونت آموزش و آموزش فضای مجازی استان فارس
بازدید بازدید معاون آموزشی و کارآفرینی جهاددانشگاهی از ساختمان معاونت آموزش و آموزش فضای مجازی استان فارس
بازدید بازدید معاون آموزشی و کارآفرینی جهاددانشگاهی از ساختمان معاونت آموزش و آموزش فضای مجازی استان فارس
بازدید معاون آموزشی و کارآفرینی جهاددانشگاهی  از مرکز آموزشی شهید شقاقیان شیراز
بازدید معاون آموزشی و کارآفرینی جهاددانشگاهی از مرکز آموزشی شهید شقاقیان شیراز
بازدید معاون آموزشی و کارآفرینی جهاددانشگاهی  از مرکز آموزشی شهید شقاقیان شیراز
بازدید معاون آموزشی و کارآفرینی جهاددانشگاهی از مرکز آموزشی شهید شقاقیان شیراز
بازدید معاون آموزشی و کارآفرینی جهاددانشگاهی  از مرکز آموزشی شهید شقاقیان شیراز
بازدید معاون آموزشی و کارآفرینی جهاددانشگاهی از مرکز آموزشی شهید شقاقیان شیراز
بازدید معاون آموزشی و کارآفرینی جهاددانشگاهی  از مرکز آموزشی شهید شقاقیان شیراز
بازدید معاون آموزشی و کارآفرینی جهاددانشگاهی از مرکز آموزشی شهید شقاقیان شیراز
بازدید معاون آموزشی و کارآفرینی جهاددانشگاهی  از مرکز آموزشی شهید شقاقیان شیراز
بازدید معاون آموزشی و کارآفرینی جهاددانشگاهی از مرکز آموزشی شهید شقاقیان شیراز
بازدید معاون آموزشی و کارآفرینی جهاددانشگاهی  از مرکز آموزشی شهید شقاقیان شیراز
بازدید معاون آموزشی و کارآفرینی جهاددانشگاهی از مرکز آموزشی شهید شقاقیان شیراز
بازدید معاون آموزشی و کارآفرینی جهاددانشگاهی  از مرکز آموزشی شهید شقاقیان شیراز
بازدید معاون آموزشی و کارآفرینی جهاددانشگاهی از مرکز آموزشی شهید شقاقیان شیراز
مظاهر بابایی، رئیس جهاددانشگاهی استان فارس
مظاهر بابایی، رئیس جهاددانشگاهی استان فارس
حضور محمد صادق بیجندی، معاون آموزشی و کارآفرینی جهاد دانشگاهی در جلسه شورای آموزشی جهاد دانشگاهی استان فارس
حضور محمد صادق بیجندی، معاون آموزشی و کارآفرینی جهاد دانشگاهی در جلسه شورای آموزشی جهاد دانشگاهی استان فارس
حضور محمد صادق بیجندی، معاون آموزشی و کارآفرینی جهاد دانشگاهی در جلسه شورای آموزشی جهاد دانشگاهی استان فارس
حضور محمد صادق بیجندی، معاون آموزشی و کارآفرینی جهاد دانشگاهی در جلسه شورای آموزشی جهاد دانشگاهی استان فارس
حضور محمد صادق بیجندی، معاون آموزشی و کارآفرینی جهاد دانشگاهی در جلسه شورای آموزشی جهاد دانشگاهی استان فارس
حضور محمد صادق بیجندی، معاون آموزشی و کارآفرینی جهاد دانشگاهی در جلسه شورای آموزشی جهاد دانشگاهی استان فارس
حضور محمد صادق بیجندی، معاون آموزشی و کارآفرینی جهاد دانشگاهی در جلسه شورای آموزشی جهاد دانشگاهی استان فارس
حضور محمد صادق بیجندی، معاون آموزشی و کارآفرینی جهاد دانشگاهی در جلسه شورای آموزشی جهاد دانشگاهی استان فارس
حضور محمد صادق بیجندی، معاون آموزشی و کارآفرینی جهاد دانشگاهی در جلسه شورای آموزشی جهاد دانشگاهی استان فارس
حضور محمد صادق بیجندی، معاون آموزشی و کارآفرینی جهاد دانشگاهی در جلسه شورای آموزشی جهاد دانشگاهی استان فارس
محمد صادق بیجندی، معاون آموزشی و کارآفرینی جهاد دانشگاهی
محمد صادق بیجندی، معاون آموزشی و کارآفرینی جهاد دانشگاهی
حضور محمد صادق بیجندی، معاون آموزشی و کارآفرینی جهاد دانشگاهی در جلسه شورای آموزشی جهاد دانشگاهی استان فارس
حضور محمد صادق بیجندی، معاون آموزشی و کارآفرینی جهاد دانشگاهی در جلسه شورای آموزشی جهاد دانشگاهی استان فارس
انتهای پیام
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :