تحلیل انتقادی از حکمت جهاد ابتدایی در فصلنامه «نقد و نظر»

تحلیل انتقادی از حکمت جهاد ابتدایی در فصلنامه «نقد و نظر»

نود و هفتمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «نقد و نظر» شامل 7 مقاله منتشر شد.
بررسی دیدگاه آیت‌الله خویی‌ درباره خبر واحد در «پژوهش‌های فقهی»

بررسی دیدگاه آیت‌الله خویی‌ درباره خبر واحد در «پژوهش‌های فقهی»

سومین شماره از دوره شانزدهم از فصلنامه «پژوهش‌های فقهی» شامل هشت مقاله منتشر شد که عنوان یکی از آنها «‌نقد و بررسی دیدگاه آیت‌الله خویی‌(ره) در حجیت خبر واحد در تفسیر قرآن» است.
تربیت عقلانی با تأکید مبانی علامه طباطبایی در «مسائل تعلیم و تربیت اسلامی»

تربیت عقلانی با تأکید مبانی علامه طباطبایی در «مسائل تعلیم و تربیت اسلامی»

چهل و ششمین شماره از نشریه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، به صاحب امتیازی دانشگاه جامع امام حسین(ع) منتشر شد.
بررسی استنادات قرآنی ملاصدرا در فصلنامه «اندیشه نوین دینی»

بررسی استنادات قرآنی ملاصدرا در فصلنامه «اندیشه نوین دینی»

شصت‌ویکمین شماره از فصلنامه اندیشه نوین دینی، به صاحب امتیازی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، دانشگاه معارف اسلامی، معاونت پژوهشی منتشر شد.
مبانی ایجابی یا سلبی فمنیسم  در فصلنامه مطالعات قرآنی

مبانی ایجابی یا سلبی فمنیسم در فصلنامه مطالعات قرآنی

چهل و دومین شماره از فصلنامه مطالعات قرآنی، به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت منتشر شد.
واکاوی حقوق طبیعی از منظر شهید مطهری در فصلنامه «فلسفه و کلام اسلامی»

واکاوی حقوق طبیعی از منظر شهید مطهری در فصلنامه «فلسفه و کلام اسلامی»

نخستین شماره پنجاه و سومین دوره دوفصلنامه علمی و پژوهشی «فلسفه و کلام اسلامی» روانه بازار نشر شد.
بررسی اعجاز معنایی قرآن کریم در فصلنامه «فلسفه دین»

بررسی اعجاز معنایی قرآن کریم در فصلنامه «فلسفه دین»

دومین شماره هفدهمین سال فصلنامه علمی پژوهشی «فلسفه دین» شامل 7 مقاله علمی منتشر شد.
فصلنامه روانشناسی و دین در ایستگاه 49 / چیستی رابطه صمیمانه در قرآن و روایات

فصلنامه روانشناسی و دین در ایستگاه 49 / چیستی رابطه صمیمانه در قرآن و روایات

چهل و نهمین شماره از فصلنامه روانشناسی و دین، به صاحب امتیازی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) منتشر شد.
بررسی روش تأویل کلامی متشابهات قرآن در فصلنامه اندیشه نوین دینی

بررسی روش تأویل کلامی متشابهات قرآن در فصلنامه اندیشه نوین دینی

شصتمین شماره از فصلنامه اندیشه نوین دینی به صاحب امتیازی دانشگاه معارف اسلامی از جمله «درآمدی بر روش تأویل کلامی متشابهات قرآن با الهام از مفهوم‌شناسی راسخان در علم»، «عدم قطعیتِ سرنوشت انسان در منابعِ نقلی» و «بررسی و ارزیابی دیدگاه منتقدان معاصر در نفی امامت منصوص با تأکید بر امامت امام علی(ع)» به زیور طبع آراسته شد.
تحلیل نشانه‌شناختی رابطه انسان و خدا در روح الارواح سمعانی

تحلیل نشانه‌شناختی رابطه انسان و خدا در روح الارواح سمعانی

پنجاه و هشتمین شماره از فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، با چند مقاله از جمله مقاله «تحلیل نشانه‌شناختی رابطه انسان و خدا در روح‌الارواح سمعانی» به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب منتشر شد.
1