ضرورت کاربست عرفان اسلامی در مدیریت انقلاب

ضرورت کاربست عرفان اسلامی در مدیریت انقلاب

سی و هفتمین شماره فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی، به صاحب‌امتیازی دانشگاه بوعلی سینا منتشر شد.
جستاری بر حسن و قبح عقلی از دیدگاه نهج‎‌البلاغه

جستاری بر حسن و قبح عقلی از دیدگاه نهج‎‌البلاغه

سی و سومین شماره فصلنامه پژوهشنامه نهج‌البلاغه با جستاری بر حسن و قبح عقلی از دیدگاه نهج‎‌البلاغه منتشر شد.
تاریخ علم به فصل 29 رسید

تاریخ علم به فصل 29 رسید

بیست و نهمین شماره از فصلنامه تاریخ علم به صاحب امتیازی دانشگاه تهران منتشر شد.
بازخوانی نگاه سلفیان به اجتهاد و تقلید در فصلنامه پژوهش‌های فقهی

بازخوانی نگاه سلفیان به اجتهاد و تقلید در فصلنامه پژوهش‌های فقهی

شماره دوم از هفدهمین دوره فصلنامه پژوهش‌های فقهی به صاحب امتیازی دانشگاه تهران منتشر شد.
اعتبارنامه علمی «مطالعات علوم قرآن» منتشر شد 

اعتبارنامه علمی «مطالعات علوم قرآن» منتشر شد 

اعتبارنامه فصلنامه علمی ـ ترویجی مطالعات «علوم قرآن» به همت اداره نشریات از سوی شورای اعطای مجوزها و امتیازات علمی حوزه‌های علمیه صادر و ابلاغ شد.
جدیدترین شماره ماهنامه «معرفت» ویژه اقتصاد منتشر شد 

جدیدترین شماره ماهنامه «معرفت» ویژه اقتصاد منتشر شد 

شماره 281 از ماهنامه علمی «معرفت» ویژه اقتصاد با انتشار ده مقاله در دسترش علاقه‌مندان قرار گرفت.
دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث در پله 28

دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث در پله 28

بیست و هشتمین شماره از دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث به صاحب امتیازی دانشگاه امام صادق(ع) به زیور طبع آراسته شد.
بازخوانی مبانی فقهی جرم‌انگاری پولشویی در دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی

بازخوانی مبانی فقهی جرم‌انگاری پولشویی در دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی

بیست و ششمین شماره از دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی به صاحب امتیازی دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شد.
دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده در ایستگاه 73

دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده در ایستگاه 73

هفتاد و سومین شماره از دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده به صاحب امتیازی دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شد.
شماره جدید «درس‌هایی از مکتب اسلام» منتشر شد

شماره جدید «درس‌هایی از مکتب اسلام» منتشر شد

شماره جدید «درس‌هایی از مکتب اسلام» به صاحب‌امتیازی مؤسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق(ع) منتشر شد.
1