کد خبر: 4008251
تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۴۰۰ - ۱۶:۲۸

رئیس مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری ISC، گزارشی تحلیلی از آمارهای سامانه نماگر کووید-۱۹ ارائه داد و به مقایسه وضعیت ایران و جهان در خصوص شیوع این پاندمی پرداخت.

به گزارش ایکنا از فارس، به نقل از روابط عمومی و همکاری‌های علمی بین‌المللی ISC، محمدجواد دهقانی، رئیس مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری  ISCامروز، 4 آبان به ارائه گزارش تحلیلی از آمارهای سامانه نماگر کووید 19 پرداخت و گفت: اطلاعات مستخرج از سامانه نماگر کووید19 نشان می‌دهد که آمار بیماران جدید کشور از ۱ میلیون و ۵۳ هزار نفر در مردادماه به ۸۰۰ هزار و ۱۱۵ نفر در شهریورماه و ۳۶۷ هزار و ۳۶۰ نفر در مهرماه کاهش یافته و کل جمعیت مبتلا تا آخر مهرماه به ۵ میلیون و ۸۴۴ هزار نفر رسیده است.

 وی افزود: البته این روند کاهشی بیماری در سراسر دنیا مشاهده می‌شود به طوری که میزان کل بیماران جدید دنیا که در شهریور برابر با ۱۸ میلیون و ۲۸۶ هزار نفر بود به ۱۲ میلیون و ۸۶۹ هزار نفر درمهرماه کاهش یافته و میزان کل بیماران در دنیا تا انتهای مهرماه به ۲۴۳ میلیون و ۷۱۰ هزار نفر رسیده است.

دهقانی با بیان اینکه میزان متوسط رشد روزانه بیماری در کشور در مردادماه ۰.۸۳ درصد، در شهریور ۰.۵۲ درصد و در مهرماه به ۰.۲۲ درصد کاهش یافته است، گفت: ایران با این کاهش میزان متوسط رشد روزانه  بیماری در مهرماه در میان کشورهای همزمان (۱۳ کشور همزمان در انتشار کووید -۱۹: چین، روسیه، ترکیه، برزیل، اسپانیا، آمریکا، فرانسه، ایران، کانادا، انگلیس، آلمان، پاکستان و ایتالیا) در جایگاه چهارم قرار گرفته است.

رئیس ISC در ادامه گفت: جهت اطلاع کشورهای انگلیس با رشد متوسط روزانه ۰.۴۸ درصد، ترکیه با ۰.۴ درصد و روسیه با ۰.۳۶ درصد در صدر کشورهای همزمان قرار دارند. ضمنا میزان متوسط رشد بیماری در دنیا در شهریورماه برابر با ۰.۲۷ درصد بود که در مهرماه به ۰.۱۹ درصد کاهش یافته است. همچنین ایران در میان کل کشورهای دنیا از نظر متوسط رشد بیماری در شهریورماه  ۱۴۰۰ در جایگاه ۶ بود که در مهرماه به جایگاه ۹ رسیده است. در مهرماه کشورهای رومانی با متوسط نرخ رشد روزانه بیماری ۰.۹۳ درصد، صربستان با ۰.۶۸ درصد و تایلند  با ۰.۶۵ درصد به ترتیب در جایگاه های اول تا سوم  قرار دارند.

وی تصریح کرد: آمار فوتی جدید ایران در مردادماه ۱۳۹۷۵ نفر، در شهریورماه به ۱۶۱۵۳ نفر و در مهرماه  ۶۷۳۷ نفر بوده ولی علیرغم این میزان کاهش در میان کشورهای همزمان مشابه شهریور در جایگاه چهارم قرار گرفته است. بر این اساس تا پایان مهرماه کل جمعیت فوتی کشور به ۱۲۴ هزار و ۹۲۸ نفر رسیده است. نرخ متوسط رشد فوتی روزانه ایران در مرداد و شهریور  ۰.۴۸ درصد و در مهرماه به ۰.۱۹ درصد کاهش یافته و از این نظر در میان کشورهای همزمان در جایگاه چهارم قرار دارد. جهت اطلاع میزان رشد متوسط فوتی روزانه کشورهای روسیه ۰.۴۴ درصد، ترکیه ۰.۳۳ درصد و آمریکا ۰.۲۶ درصد بوده و به ترتیب در جایگاه اول تا سوم کشورهای همزمان قرار دارند. میزان متوسط نرخ رشد فوتی دنیا در شهریور ۰.۲۱ درصد بود که در مهرماه به ۰.۱۶ درصد کاهش یافته است.

رئیس ISC با بیان اینکه ایران در میان کل کشورهای دنیا از نظر متوسط نرخ رشد فوتی در شهریورماه  ۱۴۰۰ در جایگاه ۶ بود که در مهرماه به جایگاه ۱۲ رسیده است، افزود: در مهرماه کشورهای شیلی با متوسط نرخ رشد روزانه فوتی ۲.۶۴ درصد، رومانی با ۰.۶۸ درصد و صربستان با ۰.۵۹ درصد به ترتیب در جایگاه‌های اول تا سوم دنیا قرار دارند. بررسی میزان کشندگی بیماری در کشورهای دنیا نشان می‌دهد که کشورهای پرو با ۹۱۲ فوتی، مکزیک با ۷۵۸ فوتی و اندونزی با ۳۳۸ فوتی بازای هر ۱۰ هزار نفر بیمار به ترتیب بدترین شرایط در دنیا را داشته‌اند. ایران با ۲۱۴ فوتی بازای هر ۱۰ هزار بیمار در جایگاه ۱۶ دنیا قرار دارد.

وی تصریح کرد: هر چند شواهد امر حاکی از روند نزولی هر دو شاخص میزان رشد و نیز میزان فوتی در کشور است ولی در مقایسه با سایر کشورها وضعیت فعلی کماکان نگران‌کننده است و امید است با  تداوم واکسیناسیون و نیز رعایت شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها شاهد کاهش پایدار کنترل بیماری باشیم.

دهقانی در ادامه با اشاره به روند آمار انتشار بیماری در کشورهای همزمان با جمعیت بیماران کمتر از ۶ میلیون نفر برای یکسال، گفت: کشورهای همزمان با جمعیت بیمار کمتر از ۶ میلیون نفر به ترتیب صعودی عبارت از ایران، اسپانیا، ایتالیا، آلمان، کانادا، پاکستان و چین بوده است. ضمناً ۶ کشور دیگر از جمله آمریکا، برزیل، روسیه، فرانسه، انگلیس و ترکیه دارای جمعیت بیمار بالای ۶ میلیون هستند که در این نمودار ظاهر نشده‌اند.

رئیس ISC ادامه داد: بررسی آمارها و نمودارهای آماری نشان می‌دهد که در مقایسه با سایر کشورها، در ایران از ابتدای سال ۱۴۰۰ (روز ۱۸۰ ام به بعد) روند افزایشی بی وقفه شیوع بیماری آغاز و این روند با حتی شیب بیشتری در حال ادامه بوده و با این روند افزایشی در شهریورماه از همه کشورهای هم ردیف خود یعنی اسپانیا، ایتالیا، آلمان پیشی گرفته است و این روند کماکان در مهرماه ادامه دارد.

وی اضافه کرد: براساس آمارهای ارائه شده در مهرماه کشورهای آمریکا با ۲ میلیون و ۸۵۷ هزار نفر، انگلیس با یک میلیون و ۱۵۹ هزار نفر و ترکیه با ۸۶۸ هزار نفر بیشترین میزان بیمار را داشته اند. آمار کل بیماران در دنیا از ۱۸ میلیون و ۲۸۶ هزار نفر در شهریور به ۱۲ میلیون و ۸۶۹ هزار نفر در مهرماه کاهش یافته است.

دهقانی یادآور شد: بیشترین میزان افزایش آمار بیماران در مرداد برابر با  ۱ میلیون و ۵۳ هزار نفر بوده که در شهریورماه به ۸۰۰ هزار نفر و در مهرماه به ۳۶۷ هزار و ۳۶۰ نفر کاهش یافته است.

وی با یادآوری اینکه برای تجزیه و تحلیل آماری و دستیابی به نتایج بهتر با استفاده از اطلاعات مستخرج از سامانه کووید-۱۹ مربوط به ۱۳ کشور همزمان، در طول ۱۲ ماه گذشته (آبان ۹۹ الی مهر ۱۴۰۰) متوسط رشد روزانه بیماری در هر ماه محاسبه شده است، گفت: میزان نرخ رشد متوسط در واقع متوسط‌گیری متحرک بر روی بازه های زمانی ماهانه بوده و در نتیجه اعداد به دست آمده قابل اعتماد بوده و با مقایسه این شاخص می‌توان به عملکرد کشورها در کنترل روند انتشار بیماری و نیز مقابله با بیماری پی برد. همان طور که ملاحظه می‌شود، در مهرماه میزان متوسط رشد روزانه بیماری انگلیس برابر با ۰.۴۸ درصد، ترکیه ۰.۴ درصد و روسیه ۰.۳۶ درصد بوده که به ترتیب در ردیف های اول الی سوم قرار دارند. نتایج جدول ۲ نشان می دهد که متوسط نرخ رشد روزانه بیماری در همه کشورهای همزمان در مهرماه کاهش یافته است.

رئیس ISC با بیان اینکه آمارهای استخراج شده برای مقایسه میزان فوتی کشورهای همزمان با میزان جمعیت فوتی کمتر از ۲۰۰ هزار نفر (۱۰ کشور) در طول یکسال ( آبان ۹۹ الی آخر مهر ۱۴۰۰) بررسی شده است، گفت: بر اساس آمارها تا پایان مهرماه ۱۴۰۰ سه کشور انگلیس، ایتالیا و ایران در صدر کشورها از نظر تعداد فوتی قرار دارند. روند افزایشی میزان فوتی ایران از ابتدای سال ۱۴۰۰ (روز ۱۸۰ ام) آغاز و در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد با شیب نسبتا زیادی ادامه یافته است به طوری که آمار فوتی ایران از خردادماه (روز ۲۴۰ ام) از اسپانیا و آلمان  بیشتر شده و در شهریورماه از فرانسه گذر کرده و در مهرماه نیز روند حرکت افزایشی است. این در حالی است که برای سایر کشورها روند آمار رشد فوتی یا ثابت و یا با شیب اندکی بوده است.

وی ادامه داد: برای بررسی دقیق‌تر، آمار فوتی‌ها در سه ماه مرداد، شهریور و مهر ۱۴۰۰ و نیز آمار کل فوتی تا پایان مهرماه برای کشورهای همزمان بررسی و مشخص شده است که بیشترین تعداد فوتی در شهریورماه مربوط به کشورهای آمریکا با ۵۵۸۹۹ نفر، روسیه ۲۷۸۲۸ نفر، برزیل ۱۲۸۵۴ نفر بوده و میزان فوتی ایران در شهریور ماه برابر با ۱۶۱۵۳ نفر بوده که در مهرماه به ۶۷۳۷ نفر کاهش یافته است. همانطور که از جدول ملاحظه می شود این روند کاهشی در همه دنیا اتفاق افتاده است.

دهقانی با اشاره به نمودارهای آماری مربوط به میزان فوتی های جدید ایران از آبان سال ۹۹ تا مهرماه امسال، گفت: ایران در ماه‌های آبان ۹۹ با بیش از ۱۲ هزار و ۵۵۰ فوتی، در اردیبهشت ۱۴۰۰ با ۱۰ هزار و ۶۶۹  فوتی، در مردادماه ۱۴۰۰ با ۱۳ هزار و ۹۷۵  فوتی و در شهریور ۱۴۰۰ با تعداد فوتی ۱۶۱۵۳ نفر بالاترین میزان ممکن فوتی را داشته که خوشبختانه این میزان در مهرماه به ۶۷۳۷ فوتی کاهش یافته است.

رئیس  ISC گفت: در مهرماه کشورهای روسیه با نرخ متوسط رشد فوتی روزانه ۰.۴۴ درصد، ترکیه ۰.۳۳ درصد و آمریکا با  ۰.۲۶ درصد در جایگاه اول تا سوم قرار دارند. میزان نرخ متوسط رشد فوتی روزانه ایران در شهریور ۰.۴۸ درصد بود که در مهرماه به ۰.۱۹ درصد کاهش یافته است. سایر کشورهای همزمان از جمله اسپانیا، آلمان، فرانسه، برزیل، انگلیس، ایتالیا و چین همگی دارای متوسط رشد فوتی روزانه زیر ۰.۱ درصد هستند.

وی در ادامه با اشاره به میزان متوسط نرخ رشد روزانه شیوع بیماری و نیز متوسط نرخ رشد روزانه فوتی ایران در ۱۲ ماه گذشته، گفت: آمارهای این بازه زمانی در خصوص شاخص شیوع و فوت روزانه در ایران، افزایش متوسط نرخ رشد بیماری از ۰.۵۲ درصد در تیرماه به ۰.۸۳ درصد در مرداد و نیز کاهش آن به ۰.۵۲ درصد در شهریورماه و مجددا کاهش آن به ۰.۲۲ درصد در مهرماه را نشان می دهد. همچنین افزایش متوسط نرخ رشد فوتی روزانه بیماری از ۰.۲ درصد در تیرماه به ۰.۴۸ درصد در مرداد و ثابت ماندن آن در شهریورماه و کاهش آن به ۰.۱۹ درصد در مهرماه نشان داده شده است.

دهقانی ادامه داد: بر اساس داده‌های آماری بررسی شده، در دنیا  ۳۶ کشور دارای جمعیت بیمار بیش از یک میلیون نفر وجود دارد. میزان کل جمعیت بیماران جدید در مهرماه ۱۲ میلیون و ۸۶۹ هزار نفر بود که در نتیجه کل جمعیت بیماران در دنیا به بیش از ۲۴۳ میلیون و ۷۱۰ هزار نفر تا پایان مهرماه رسیده است. 

رئیس  ISCبا بیان اینکه میزان کل جمعیت بیمار در ایران با افزایش ۳۶۷ هزار نفر در مهرماه به بیش از ۵ میلیون و ۸۴۴ هزار نفر رسیده و در میان این کشورها در جایگاه ۸ دنیا قرار دارد، گفت: بر این اساس ایران در مهرماه ۱۴۰۰ با میزان متوسط رشد روزانه بیماران ۰.۲۲ درصد در جایگاه ۹ دنیا قرار گرفته است. جهت اطلاع میزان متوسط نرخ رشد بیماری ایران در دنیا در شهریورماه ۰.۵۳ درصد و در جایگاه ۶ قرار داشت.

وی بیان کرد: در مهرماه کشورهای رومانی با متوسط نرخ رشد روزانه بیماری ۰.۹۳ درصد، صربستان با ۰.۶۸  درصد و تایلند  با ۰.۶۵ درصد به ترتیب در جایگاه های اول تا سوم  قرار دارند. جهت اطلاع از ۳۶ کشور با جمعیت  بالای ۱ میلیون نفر بیمار تنها ۴ کشور شیلی، رومانی، صربستان و تایلند دارای متوسط نرخ رشد فوتی روزانه بالای ۰.۵ درصد بوده و سایر کشورها دارای متوسط نرخ رشد روزانه کمتر از ۰.۴۸ درصد هستند.

دهقانی همچنین گفت: آمار فوتی ماهانه ایران در شهریورماه  ۱۶۱۵۳ نفر و در مهرماه با کاهش نسبتا زیادی به ۶۷۳۷  نفر رسیده و بر این اساس تا پایان مهرماه کل جمعیت فوتی کشور به ۱۲۴ هزار و ۹۲۸ نفر رسیده است. نرخ متوسط رشد فوتی روزانه ایران در مهرماه به ۰.۱۹ درصد کاهش یافته و همانطور که از جدول مشاهده می شود در میان کشورهای مربوطه در جایگاه ۱۲ قرار دارد. جهت اطلاع میزان رشد متوسط فوتی روزانه کشورهای شیلی ۲.۶۴ درصد، رومانی ۰.۶۸ درصد و صربستان ۰.۵۹ درصد بوده که به ترتیب در جایگاه اول تا سوم کشورهای دنیا قرار دارند.

رئیس موسسه ISC یادآور شد: میزان متوسط نرخ رشد فوتی دنیا در شهریور ۰.۲۱ درصد بود که در مهرماه به ۰.۱۶ درصد کاهش یافته است. جدول فوق نشان می دهد که نرخ رشد متوسط فوتی روزانه بیش از ۱۸ کشور (از ۳۶ کشور) زیر ۰.۱ درصد قرار دارد.

وی در ادامه با تحلیل و آنالیز آمار بیماران، بهبود یافتگان و نیز فوتی‌ها به بررسی نحوه اثرگذاری بیماری در دنیا و سایر کشورها پرداخت و گفت: تا انتهای مهرماه ۱۴۰۰ مجموعا تعداد ۲۴۳ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۹۵۶  نفر بیمار در دنیا به طور رسمی شناسایی و در سامانه کووید-۱۹ درج شده است. از این میزان تعداد ۴ میلیون و ۹۵۲ هزار و ۹۳۶ نفر فوت شده و بنابراین به طور متوسط نرخ فوتی بیماری در دنیا برابر ۲.۰۴ درصد بوده است. اگر شاخص نرخ فوتی بر مبنای ۱۰ هزار نفر سنجیده شود می‌توان گفت که به طور میانگین در دنیا از هر ۱۰ هزار بیمار ۲۰۴ نفر فوتی وجود داشته است. با این حال میزان فوتی و کشندگی بیماری در کشورهای مختلف متفاوت بوده است. در نمودار ۶ میزان فوتی (۳۶ کشور با آمار بیماری بالای یک میلیون نفر) بازای هر ۱۰ هزار نفر به ترتیب صعودی نشان داده شده است.

دهقانی اظهار کرد: همانطور که مشخص است کشورهای پرو با ۹۱۲ فوتی، مکزیک با ۷۵۸ فوتی و اندونزی با ۳۳۸ فوتی بیشترین میزان کشندگی بازای ۱۰ هزار نفر را داشته‌اند. کشورهای هلند با ۸۹ فوتی، صربستان با ۸۷ فوتی و رژیم اشغالگر با ۶۱ فوتی بازای هر ۱۰ هزار نفر کمترین میزان کشندگی بیماری را داشته اند. میزان کشندگی بیماری در ایران بازای هر ۱۰ هزار نفر برابر ۲۱۴ نفر بوده و از این نظر جایگاه ۱۶ را دارد.

رییس ISC در ادامه با اشاره به تحلیل‌های آماری انجام شده پیرامون میزان بهبود یافتگان در ۳۶ کشور با آمار بیماری بالای ۱ میلیون نفر بیمار، گفت: از میان کل ۲۴۳ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۹۵۶ نفر بیماران دنیا تا پایان مهرماه تعداد ۲۲۰ میلیون و ۸۳۸ هزار و ۷۸ نفر بهبودی کامل یافته اند. بنابراین به طور متوسط میزان ۹۰.۶۱ درصد از کل بیماران دنیا تا پایان مهرماه بهبود یافته و در نتیجه می توان گفت که از هر ۱۰ هزار بیمار ۹۰۶۱ نفر بهبود یافته اند. با این حال با توجه به شرایط و استانداردها و نیز بر اساس آمار ثبت شده میزان بهبودی بیماری در کشورها متفاوت است. براساس این تحلیل‌ها، کشور ژاپن با ۹۸۵۸ نفر، رژیم اشغالگر با ۹۸۳۴ نفر و هندوستان با ۹۸۱۵ نفر بیشترین تعداد بهبودی بازای هر ۱۰ هزار نفر را داشته اند. کشورهای مکزیک با ۸۳۰۶ نفر، انگلیس با ۸۱۵۵ نفر و آمریکا با ۷۷۸۲ نفر کمترین نرخ بهبودی در هر ۱۰ هزار نفر را داشته اند. میزان بهبودی ایران بازای هر ۱۰ هزار نفر برابر با ۹۲۲۰ نفر بوده است.

وی همچنین گفت: موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) ، جهت تسریع فرایند اطلاع رسانی در زمینه یافته های جدید علمی در مورد ویروس کووید-۱۹ و کمک به پژوهشگران، سیاست‌گذاران حوزه سلامت و عموم مردم و نیز پاسخ‌دهی مطلوب به همه گیری جهانی، سامانه نماگرکووید-۱۹ (ISC COVID-۱۹ Visualizer) را از ابتدای بروز بیماری راه‌اندازی کرده است.

دهقانی در این خصوص تصریح کرد: اطلاعات این پایگاه شامل جدیدترین مقالات علمی تمام متن منتشر شده و پیش چاپ و نیز آمار مربوط به وضعیت انتشار بیماری بر اساس نقشه جهانی از وضعیت همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ بوده و با جست و جو در آن تازه ترین آمار مبتلایان، مرگ و میر، درمان‌شدگان و همچنین نسبت های ابتلا به جمعیت به تفکیک هر کشور و مقایسه بر اساس نمودار زمانی ـ مکانی قابل مشاهده است.

وی با اشاره به اینکه آدرس وبگاه این سامانه https://maps.isc.ac/covid۱۹ است، گفت: این سامانه از طریق وبگاه اصلی موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) https://www.isc.ac)) در دسترس قرار دارد.

دهقانی گفت: این سامانه همچنین به درخواست سازمان همکاری‌های اقتصادی کشورهای عضو دی هشت برای بهره‌برداری کشورهای عضو، در فروردین‌ماه ۱۳۹۹ با حضور نمایندگان کشورهای عضو این سازمان به دعوت مرکز بهداشت و حمایت اجتماعی سازمان D۸ (D۸-HSP)  و نیز مرکز بهداشت جهانی (Chatham House) لندن به صورت ویدیوکنفرانس رونمایی و در وبگاه آن سازمان به آدرس (http://developing۸.org/) قرار گرفت.

وی اضافه کرد: در حال حاضر حدود ۱۸۰۰۹ مدرک از آخرین یافته های علمی در خصوص ویروس کووید-۱۹ در قالب مقاله تمام متن چاپ شده و پیش چاپ در این سامانه در دسترس محققان و پژوهشگران قرار دارد و البته این اطلاعات به طور روزانه به روز رسانی می‌شود.

دهقانی اظهار کرد: از این تعداد پژوهش، کشورهای آمریکا، چین و انگلیس به ترتیب با ۲۸۱۲، ۲۴۰۶ و ۱۲۲۴ مقاله بیشترین مشارکت علمی را در مقایسه با سایر کشورهای دنیا در این حوزه داشته‌اند. سایر کشورها از جمله ایتالیا (۱۱۷۹ مدرک)، فرانسه (۴۴۷ مدرک)، کانادا (۴۳۹ مدرک)، هند (۴۱۷ مدرک)، آلمان (۴۱۲ مدرک) و استرالیا (۳۳۵ مدرک) به ترتیب در جایگاه‌های چهارم الی نهم قرار دارند.

رئیس  ISC اضافه کرد: ایران با ۲۸۳ مقاله جایگاه دهم دنیا را در پژوهش و تحقیق و یافته‌های جدید در خصوص ویروس کووید-۱۹ دارد.

انتهای پیام
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha: