نقد و بررسی سکولاریسم نص‌گرا و مصلحت‌گرا در پژوهش‌نامه حکمت و فلسفه اسلامی

نقد و بررسی سکولاریسم نص‌گرا و مصلحت‌گرا در پژوهش‌نامه حکمت و فلسفه اسلامی

چهاردهمین شماره از پژوهش‌نامه حکمت و فلسفه اسلامی به صاحب امتیازی جامعه المصطفی العالمیه به زیور طبع آراسته شد.
غربال‌گری جنین و سقط جنین گزینشی در فصلنامه «حیات معنوی»

غربال‌گری جنین و سقط جنین گزینشی در فصلنامه «حیات معنوی»

تازه‌ترین شماره فصلنامه «حیات معنوی» به صاحب امتیازی مؤسسه فرهنگی دین‌پژوهی بُشرا، موضوعات متنوعی را در قلمرو اخلاق و عرفان مورد بررسی و واکاوی قرار داده است.
راهکارهای مقابله با انحرافات جنسی از منظر قرآن و حدیث در دوفصلنامه اندیشه‌های قرآنی

راهکارهای مقابله با انحرافات جنسی از منظر قرآن و حدیث در دوفصلنامه اندیشه‌های قرآنی

چهاردهمین شماره از دوفصلنامه اندیشه‌های قرآنی، به صاحب امتیازی جامعه المصطفی العالمیه منتشر شد.
بازخوانی انتقادی دلایل سلفیه در نکوهش علم کلام در فصلنامه «اندیشه دینی»

بازخوانی انتقادی دلایل سلفیه در نکوهش علم کلام در فصلنامه «اندیشه دینی»

هفتاد و نهمین شماره فصلنامه اندیشه دینی به صاحب‌امتیازی دانشگاه شیراز منتشر شد.
سبک زندگی اسلامی در خاطره نگاشته «دا» در پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده

سبک زندگی اسلامی در خاطره نگاشته «دا» در پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده

بیست و چهارمین شماره از پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده، به صاحب امتیازی جامعه المصطفی العالمیه منتشر شد.
دوفصلنامه «در مسیر استنباط» در پله 23

دوفصلنامه «در مسیر استنباط» در پله 23

بیست و سومین شماره از دوفصلنامه در مسیر استنباط به صاحب امتیازی جامعه المصطفی(ص) العالمیه منتشر شد.
بررسی فقهی حق اشتغال زوجه در دوفصلنامه خانواده در آیینه فقه

بررسی فقهی حق اشتغال زوجه در دوفصلنامه خانواده در آیینه فقه

پنجمین شماره از دوفصلنامه خانواده در آیینه فقه به صاحب امتیازی جامعه المصطفی العالمیه به زیور طبع آراسته شد.
نگاهی به شماره‌های جدید فصلنامه «رسم محتشم»

نگاهی به شماره‌های جدید فصلنامه «رسم محتشم»

شماره‌های دوم، سوم و چهارم اولین فصلنامه تخصصی ادبیات شیعی به دو زبان فارسی و آذری با عنوان «رسم محتشم»، در سال 1400 منتشر شده است.
صد و هشتاد و نهمین شماره دو ماهنامه «آینه پژوهش» منتشر شد

صد و هشتاد و نهمین شماره دو ماهنامه «آینه پژوهش» منتشر شد

صد و هشتاد و نهمین شماره دو ماهنامه «آینه پژوهش» از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.
مقاله‌ای از علی لاریجانی در شماره جدید مجله «فلسفه دین»

مقاله‌ای از علی لاریجانی در شماره جدید مجله «فلسفه دین»

شماره پائیز ۱۴۰۰ مجله علمی «فلسفه دین» از سوی پردیس فارابی دانشگاه تهران منتشر شد.